Výhody a nevýhody keramických ložísk

1.auto
Najvyššia požiadavka na otáčky pre ložiská používané v automobiloch sú ložiská turbodúchadiel, od ktorých sa vyžaduje dobrá reaktivita pri zrýchlení, nízky krútiaci moment, nízke vibrácie a nízky nárast teploty pri vysokej rýchlosti otáčania.Kvôli nízkemu nárastu teploty pri práci môže znížiť množstvo mazacieho oleja, takže odpor miešania oleja sa zníži, krútiaci moment ložiska sa zníži a rýchlosť sa zvýši.Okrem toho ho používajú koľajové vozidlá a jeho odolnosť a spoľahlivosť v náročných podmienkach bola preukázaná.

2. Motor
Použitie motora môže dosiahnuť trvalú izoláciu, motor používaný na spomaľovanie a zariadenia na úsporu energie, vnútorný únik môže spôsobiť fenomén oblúkového výboja.

3. Aeromotory
V palivovom čerpadle leteckého motora môže pracovať v kvapalnom kyslíku a kvapalnom vodíku po dlhú dobu a bolo preukázané, že prežije 50 štartov bez poškodenia.

4. Časti lietadla
Letecký priemysel používal guľôčkové skrutky s keramickými guľôčkami v leteckých klapkách a experimentoval s hybridnými keramickými ložiskami v motoroch plynových turbín.

Výhody keramických ložísk?
1. má výhodu nulovej korózie.Dokonca aj v korozívnom pracovnom prostredí sa dá stále používať bez prekážok.
2. Náhle zvýšenie alebo zníženie teploty ho neovplyvní.
3.najväčšou vlastnosťou keramických ložísk je, že sa nebudú deformovať silou, pretože modul pružnosti ložísk je vyšší ako u ocele.
4. hustota keramickej guľôčky je oveľa nižšia ako u ocele, takže hmotnosť je prirodzene oveľa ľahšia, takže môžete znížiť trenie odstredivého vonkajšieho krúžku a životnosť prírodných keramických ložísk je dlhšia.

Aby som to zhrnul:
Výhody: Keramické ložiská môžu byť použité pre vysokú teplotu, izoláciu, odolnosť proti korózii, bez mazania.
Nevýhody keramických ložísk: náročné spracovanie, vysoké náklady.


Čas odoslania: Jún-03-2019